Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Diabetes  >  Diabetesinformation och hjälpinsatser

Diabetesinformation och hjälpinsatser

Målbeskrivning: Att genom utbildning, förebyggande åtgärder och forskning genomföra och stödja lokala och storskaliga insatser som leder till kontroll och behandling av diabetes och dess komplikationer.

Diabetes ökar över hela världen. Antalet personer som lever med diabetes uppskattas till 382 miljoner och förväntas öka till 592 miljoner till år 2035 (International Diabetes Federation).

Här finns resurser och projektidéer som kan hjälpa dig göra en insats på hemorten:

För diabetesordförande Diabetesresurser
 
Framsteg ...Lions promenad för diabetesinformation Berätta om lionmedlemmars erfarenheter
 • Vad är Framsteg?
 • Så här anordnar man ett Framstegsevenemang
 • Så här informerar man om ett Framstegsevenemang
 • Framstegsresurser
 • Rockslagsnål för Framstegspromenaden
 
Speciella datum och evenemang Partner och organisationer
 • Diabetesundersökningar
 • Ditt Framstegs-evenemang
 • Diabetesrekreationsläger
 • November: Månadskampanj mot diabetes
 • Världsdiabetesdagen: November 14
 • Diabetes-ALERT-dagen: USA
 • kampanjen Syn till alla
 • Världssyndagen
 
 • Diabetes Education and Camping Association
 • International Diabetes Federation
 • MedicAlert Foundation
 • National Diabetes Education Program (NDEP)
 • National Eye Institute
 • World Health Organization

Hur kan jag...

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting