Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Varför träd?


print

Mer än 80 procent av de skogar som ursprungligen täckte vår planet har förlorats eller försämrats.  Enbart mellan 1980 och 1990 har Latinamerika förlorat 62 miljoner hektar (6,0 procent) av sina naturliga skogar, vilket var den största förlusten i världen under de åren, och ytterligare 5,8 miljoner hektar förlorades varje år mellan 1990 och 1995.   Trots insatser för att vända denna trend fortsätter skogsavverkningen med en skrämmande takt varje år, särskilt i Afrika, Latinamerika och Asien samt Stillahavsområdet.  (Källa: UNEP)

Så varför är träd viktiga?  Det är ingen hemlighet att träd hjälper miljön, men du kan komma att överraskas av alla de fördelar plantering av ett träd ger.

Träd och miljön

Ur ett miljöperspektiv är träd viktiga för många processer som möjliggör liv på jorden.

Enligt FN:s miljöprogram är träd grundläggande för flera naturliga system.  De bevarar jord och vatten, kontrollerar laviner, förhindrar att öknar breder ut sig, skyddar kustområden och stärker sanddyner. I skogarna finns nästan 90 procent allt som lever på land och de är viktiga centra för biologisk mångfald på land. (Källa: UNEP:s Miljardträdplanteringskampanj)

Träd och människor

Människor runtom i världen är beroende av träd för sitt levebröd.  Nästan trehundra miljoner människor lever i skogar och är beroende av träd för bränsle, mediciner och mat.   Ytterligare 1,6 miljarder människor är beroende av träd och skogar för sin existens och inkomst. (Källa: FAO)

Dessutom är träd viktiga för jordbrukets produktivitet. Träd hjälper inte bara till att förbättra jordens kvalitet, utan lockar även till sig djur som behövs för pollinering, sädspridning och växtlighet. (Källa: World Agroforestry Centre

Träd och ekonomi

Skogsrelaterade industrier genererade nästan USD 500 miljarder år 2006.   Ytterligare USD 189 miljarder producerades genom global handel med primära träprodukter. (Källa: FAO)

Gröna ekonomier fokuserar allt mer på samodling av träd och grödor, en metod som integrerar träd i jordbrukssystemen för en mer hållbar markanvändning, och andra metoder för hållbara ekonomiska aktiviteter.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting