Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Framgångshistorier


print

Lions i Kenya utvecklar ett partnerskap för att plantera träd

I många år har allvarlig skogsavverkning i Kenya lett till nya problem för produktivt jordbruk och har skapat oro över hälsa och säker mattillgång i landets samhällen. För att bekämpa detta växande problem skapade Lions of Kenya ett samarbete med Aga Khan Development Network (AKDN) och lovade att plantera 1,5 miljoner träd. Lionmedlemmar från District 411A har visat sig engagerade i sitt åtagande och har hittills planterat mer än 2,6 miljoner träd. Effekten av detta otroliga tjänande kommer att märkas under många år framöver. Läs mer om projektet.

Distrikt 132 i Makedonien agerar efter skogsbränder

Efter att en stor del av landet förstörts av skogsbränder anordnade Lions i Makedonien ett upprop över hela landet som sedan dess har växt sig starkare. Trädplanteringsinsatsen startade för flera år sedan och har övergått till ett evenemang som fått nationellt erkännande och som firas. Lions i Makedonien är fortfarande mycket starkt knutna till projektet. Under verksamhetsåret 2011 - 2012 anordnade distrikt 132 två trädplanteringsevenemang som engagerade nästan alla klubbar i landet och donerade 2 000 träd. Visa foton.

Tewantin Noosa Lions plantera träd för koalor 

Tewantin Noosa Lions Club reagerade på behovet av träd och anordnade ett projekt i ett reservat för UNESCO:s biosfär på deras hemort. Klubben planterade 120 träd och lovade att vårda dem under de första tre månaderna, en viktig utvecklingsfas för träden. När träden är etablerade, kommer de att ge mat och skydd för regionens koalabestånd. Visa foton.

Dela med dig av din upplevelse.

För att berätta för oss om ert trädplanteringsprojekt, fyll i den månatliga serviceaktivitetsrapporten, lägg upp era projektfoton och ha kontakt med oss online.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting