Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Städning i samhället


print

En Lions Gröna team samhällsstädning är ett bra sätt att förbättra miljön och arbeta tillsammans med lion- och leomedlemmar och lokalbefolkningen i ett praktiskt samhällsserviceprojekt som är väl synligt.  

Visa Lions Gröna teams sats och kom igång med ert städningsprojekt i samhället.

Samhällsstädningsprojekt kan innefatta:

  • Ta bort skräp från vägar, vattendrag, naturstigar, skolor eller järnvägsstationer.

  • Rensa bort skräp efter kraftigt regn eller en översvämning.

  • Kratta höstlöv.

  • Ta bort graffiti från offentliga byggnader, broar eller murar.

  • Landskapsplanera en allmän plats.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting