Städning i samhället

En Lions Gröna team samhällsstädning är ett bra sätt att förbättra miljön och arbeta tillsammans med lion- och leomedlemmar och lokalbefolkningen i ett praktiskt samhällsserviceprojekt som är väl synligt.  

Visa Lions Gröna teams sats och kom igång med ert städningsprojekt i samhället.

Samhällsstädningsprojekt kan innefatta:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting