Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Samhälle och miljö  >  Lions gröna team  >  Återvinningsprojekt

Återvinningsprojekt

Gröna team-återvinning

Lions gröna team uppfyller miljöbudskapet Reducera, återanvända och återvinna genom att reducera mängden fyllnadsskräp genom återanvändning eller återvinning. Lions gröna teams insatser görs i lionklubbars, distrikts och multipeldistrikts aktiviteter samt hemma hos miljömedvetna medlemmar.  

Visa Lions gröna teams sats.

Saker som kan återvinnas är bland annat:

Lions gröna team kan anordna ett lokalt återvinningsprogram. Lokala myndigheter kan ge de nödvändiga riktlinjerna.

En Lions gröna team återvinningsdag för hela kommunen är en annan möjlighet. För att genomföra detta projekt:

Eller återvinn nedbrytbart material genom kompostering. Sponsra en komposteringsdemonstration och/eller ordna fram en permanent plats för en Lions komposthög för hela kommunen. 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting