Återvinningsprojekt

Gröna team-återvinning

Lions gröna team uppfyller miljöbudskapet Reducera, återanvända och återvinna genom att reducera mängden fyllnadsskräp genom återanvändning eller återvinning. Lions gröna teams insatser görs i lionklubbars, distrikts och multipeldistrikts aktiviteter samt hemma hos miljömedvetna medlemmar.  

Visa Lions gröna teams sats.

Saker som kan återvinnas är bland annat:

Lions gröna team kan anordna ett återvinningsprogram genom att samarbeta med lokala återvinningsorganisationer.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting