Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Samhällsutbildningsprojekt


print

Miljöutbildningsprojekt

Lions gröna teams miljöutbildningsprojekt kan informera allmänheten om vikten av att bevara och värna om miljön. 

Visa Lions gröna teams sats.

Föreslagna miljöutbildningsprojekt är:

 • Anordna ett återvinningsevenemang för hela hemorten.

 • Hjälp till vid ett återvinningscenter.

 • Led ett städprojekt för hela hemorten.

 • Rensa en sötvattendamm eller en å. Plantera in fisk i den.

 • Visa hur man planterar ett träd.

 • Uppmuntra skolor att ta med miljöutbildning på sina scheman.

 • Sponsra en miljötävling. Sätt upp ett miljöskyddspris.

 • Sponsra en grönt team lionklubb på en lokal skola.

 • Sponsra skolbaserade miljöprojekt såsom insamling av begagnade sportskor, anteckningsblock eller böcker.

 • Var värd för ett Lions gröna team-seminarium för allmänheten. Skicka ut pressmeddelanden om miljön till lokala media.

 • Hjälp frivilligt lokala grupper eller kommuner att genomföra miljöprojekt.

 • Sponsra en utställning/demonstration av hybridbilar.

 • Samla in medel för ett miljöprojekt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting