Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Samhällsutbildningsprojekt


print

Miljöutbildningsprojekt

Lions gröna teams miljöutbildningsprojekt kan informera allmänheten om vikten av att bevara och värna om miljön. 

Visa Lions gröna teams sats.

Föreslagna miljöutbildningsprojekt är:

 • Anordna ett återvinningsevenemang för hela hemorten.

 • Hjälp till vid ett återvinningscenter.

 • Led ett städprojekt för hela hemorten.

 • Rensa en sötvattendamm eller en å. Plantera in fisk i den.

 • Visa hur man planterar ett träd.

 • Uppmuntra skolor att ta med miljöutbildning på sina scheman.

 • Sponsra en miljötävling. Sätt upp ett miljöskyddspris.

 • Sponsra en grönt team lionklubb på en lokal skola.

 • Sponsra skolbaserade miljöprojekt såsom insamling av begagnade sportskor, anteckningsblock eller böcker.

 • Var värd för ett Lions gröna team-seminarium för allmänheten. Skicka ut pressmeddelanden om miljön till lokala media.

 • Hjälp frivilligt lokala grupper eller kommuner att genomföra miljöprojekt.

 • Sponsra en utställning/demonstration av hybridbilar.

 • Samla in medel för ett miljöprojekt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting