Samhällsutbildningsprojekt

Miljöutbildningsprojekt

Lions gröna teams miljöutbildningsprojekt kan informera allmänheten om vikten av att bevara och värna om miljön. 

Visa Lions gröna teams sats.

Föreslagna miljöutbildningsprojekt är:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting