Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions lag i arbete projektgenomförande


print

För att genomföra ett projekt inom Lionmedlemmar i arbete ska man först:

 • Utvärdera behoven i samhället.
 • Samarbeta med lokala organisationer.
 • Bestämma vilka projekt som är bäst för samhället.
 • Lägg upp en plan. Beräkna arbetssätt, material som behövs och kostnaderna.
 • Skicka in plan och budget till lionklubben, distriktet eller multipeldistriktet för godkännande.

Efter godkännande:

 • Rekrytera frivilliga – både lionmedlemmar och andra – för att ingå i projektkommittén,
 • Skaffa tillstånd för projektet.
 • Gör reklam för evenemanget i förväg.
 • Rekrytera frivillig arbetskraft och ordna donation av material från hela hemorten. Personerna (lokala myndighetsrepresentanter, civila och företagsledare, yrkesfolk, vänner och grannar) samt företag (lokala handlare och bolag) kan bli projektsponsorer och/eller nya klubbmedlemmar.
 • Projektet ger en möjlighet för hela samhället att leva upp till mottot "Vi tjäna" medan man arbetar tillsammans för ett gemensamt syfte.
 • Uppmana alla frivilliga att bära skyddskläder och skyddsglasögon under projektet.
 • Skapa en stor Lions logotypskylt för projektet.
 • Bjud in media att bevittna projektet Lions lag i arbete.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting