Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions lag i arbete


print

Flicka i lekparkLions Clubs samhällsserviceprojekt

Samhällsserviceprojekten inom Lions lag i arbete är praktiska serviceprojekt för aktiva lionmedlemmar. Idéer för samhällsserviceprojekt kan innefatta: 

  • Förbättra skolor,
  • Bygga om ideella kommuncentra,
  • Måla härbärgen för hemlösa personer eller misshandlade kvinnor,
  • Fylla på soppkök,
  • Reparera sommarläger för handikappade barn,
  • Måla/reparera allmänna parker eller lekplatser,
  • Bygga nya offentliga lokaler för behövande.

Samhällsserviceprojekten Lions lag i arbete är initiativ som ger ett synligt resultat och som illustrerar Lions motto ”Vi tjäna”. Frivilliga serviceprojekt inom Lions lag i arbete lockar ofta åskådare – som alla är potentiella nya lionmedlemmar.

Förutom serviceprojekt inom Lions lag i arbete kan ni anordna en insamling av mat, kläder, böcker eller leksaker. Det kommer att engagera hela hemorten i samhällsserviceprojektet inom Lions lag i arbete.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting