Miljö- och samhällsservice

Lions tjänster för samhälls- och miljöserviceprojekt

Lions miljö- och samhällsserviceprogram ger klubbarna resurser att planera serviceaktiviteter med fokus på miljö och samhällets civila, kulturella, sociala och moraliska välfärd.

Program och resurser

Lions gröna team Lions lag i arbete
     
Fototävling om miljö Kulturprogram
     
Miljöordförande   Samhälls- och kulturordförande
     

Lions Gröna insatser för att värna om vår planet

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting