Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

LCI blir miljövänlig


print

Lionmedlemmarna engagerar sig starkt för att värna om miljön sedan mer än 30 år tillbaka.  Klubbar visar detta genom ett tveklöst engagemang i serviceprojekt som tar itu med viktiga miljöproblem och genomför förbättringar på sina hemorter.

Under budgetåret 2011 - 2012 rapporterade Lions att man planterat mer än 15 miljoner träd. Varje träd som Lions planterat ingick i en storskalig kampanj bland medlemmar runtom i världen att göra en betydande insats för miljön.

Även om trädplanteringskampanjen är slutförd kan lionmedlemmar hålla ångan uppe genom att hjälpa LCI bli miljövänlig. Nedan följer några exempel på förändringar vi gör och hur lionmedlemmar kan engagera sig.

Bli papperslös

Papper utgör 29 procent av kommuners fasta avfall och ökar växthuseffekten, vilket är dåligt för miljön. Att välja bort kontoutdrag på papper är ett hållbart, gratis och enkelt sätt att minska miljöavfallet.

Här är de många papperslösa alternativen vi tillhandahåller:

Fördelar med att bli papperslös

  • Det är snabbt! Man kan hämta alla LCI;s kontoutdrag som man behöver online på ett par minuter. 

  • Det är bekvämt! Man kan visa kontoutdrag och skicka rapporter online. Man behöver aldrig bekymra sig över att missa sista datum för en betalning eller rapport på grund av försenad post. 

  • Det är hållbart! Att bli papperslös är ett viktigt sätt att värna om miljön och rädda miljoner träd som blivit planterade. 

Andra sätt att bidra …

Det finns många sätt för lionmedlemmar att hjälpa till att göra sina hemorter lite mer miljövänliga:

  • Bilda ett grönt team. Att bilda ett Lions gröna team gör att klubben kan anordna fler serviceprojekt och hjälpa till att utbilda lokalbefolkningen om betydelsen av att bevara och värna om miljön.

  • Plantera (fler) träd. Träd har en viktig roll i att bevara en god miljö och vara till nytta för miljoner människor som är beroende av dem för sitt levebröd. 

  • Återvinn. Återvinning är ett av de bästa sätten att säkerställa en hållbar miljö genom att minska mängden avfall.

  • Öka miljömedvetenheten När ni har ett grönt team igång kan ni börja öka medvetenheten och utbilda lokalbefolkningen om betydelsen av en hållbar miljö.

För mer information

Kontakta Program Development för att få veta mer om Lions miljöprogram och Accounts Receivable för att få veta mer om hur ni kan hantera era kontoutdrag och annan viktig information online.  


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting