Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Framgångsrika miljöprojekt


print

Baserat på resultaten från Lions Clubs serviceaktivitetsrapport har lionmedlemmar under de senaste tio åren avsatt nio miljoner timmar för att värna om miljön. Miljöprojekten har innefattat trädplantering, återvinning, utbildning, miljöstädning, vattenbevarande och gröna teknikprojekt samt engagemang inom miljöpropaganda/-ledning

Trädplanteringsprojekt

 • Minnesskog ( distrikt 36-O, USA): Oregon Lions samarbetade med lionmedlem Frank Lockyear för att skapa en minnesskog över Vietnam-offer. Miljöprojektet, som kallas "Säg ja till träd”, ska plantera 60 000 träd till minne av alla amerikaner som stupade i Vietnam.
 • Internationellt samarbete för skogsåterplantering ( distrikt J-1, URUGUAY): Lions i Punte del Este och Montevideo Pocitos skapade en lokal samarbetskommission för jordbruket för att främja plantering av 50 miljoner träd. Denna insats för återplantering av skog växte från klubbnivå till distriktsnivå. Lions utökade projektet genom att samarbeta med distriktsguvernörer i Georgia och Florida (USA) som donerade tallfrön som var lämpliga för växtförhållandena i Uruguay.
 • Träd för Afrika (MD 105, ENGLAND): Lions i MD 105 finansierade i samarbete med Europa Forum trädplantering i Afrika genom en vänklubb. Lionmedlemmarna i Europa bekostade träden och medlemmarna i Afrika gav uppdateringar om fortskridandet och bekräftade planteringen.
 • Minnesskog för skolelever ( distrikt 324-C2, INDIEN): Lionklubben i Snehapuri donerade träd till en skolas planteringsprojekt. Alla elever vattnade sitt eget träd. Namnplattor fastsatta på varje ungt träd identifierade träden.

Återvinningsprojekt

 • Återvinningscenter ( distrikt 17-SW, USA): Lions i Stafford, KS ( 2 000 inv.) anordnade ett återvinningscenter som hanterar 2 500 kilo sopor var fjortonde dag. I samarbete med stadstjänstemän, dess chefsingenjör och andra intresserade arrangerade Lions att en tom byggnad blev ett återvinningscenter, och ett lokalt sopföretag hämtade aluminium, plast, tidningar och glas. Den obemannade centralen öppnas och stängs varje dag av lokalpolisen.
 • Återanvändning av dryckesmuggar ( distrikt 111-SM, TYSKLAND): Vid en julmarknad tog lionklubben i Bad Wimpfen ett nytt initiativ, att sälja drycker i återanvändbara muggar. Insatsen gjorde att klubben fick ett miljödiplom av borgmästaren.
 • Främja förbättrad avfallshantering ( distrikt 310-B, THAILAND): Många restauranger, skolor och hem slänger matfett i vattenleder. Ansamlat fett blir hårt i utgående rören och blockerar vattenflödet eller orsakar ett överflöde av fett i det kommunala avloppssystemet. För att lösa det här problemet skapade Lions en enkel metod för att fånga upp fettet och samla upp det i en behållare. Sedan begravs fettet under träd som gödningsmedel eller torkas i solen för att bli träkol.

Miljöutbildningsprojekt

 • Oljudsförorening ( MD A, KANADA): Kanadensiska klubbar samlade in statistik på effekterna av oljudsförorening, vilket resulterade i en rapport som används som en prototyp för klubbar i andra länder som är intresserade av att ta itu med oljudsföroreningsproblemen.
 • Mångfasetterat program ( MD 103, FRANKRIKE): Olika serviceprojekt tog itu med olika miljöaspekter, innefattande ett återvinningsprogram, ett trädplanteringsprogram, upprensning av en naturstig och bevarande av en rovfågelart. Lionmedlemmar tog också bort luftföroreningsskador från religiösa och kulturmonument, samt höll distriktsseminarier om att förbättra miljön.
 • Rädda Himalaya ( distrikt 322-B, INDIEN): Ett cykelrally skapade ett miljömedvetande kring den kris som väntar Himalaya och floden Ganges.
 • Projektet Rädda noshörningar ( distrikt 412, ZIMBABWE): Lionklubben i Umfuli gjorde en insamling för att rädda den svarta noshörningen. Bidrag från den lyckade välgörenhetsbalen uppgick till USD 70 000. 

Miljöstädningsprojekt

 • Hawaiian Island städkampanj ( distrikt 50, USA): Lions i Kihei stödjer varje år städning, trädplantering och bevarandeinsatser på deras ö.
 • Kyrkogårdsstädning distrikt 335-A, JAPAN): Akashi Futami Lions Club sponsrar tre städningsprojekt på kyrkogårdar per år, då de rensar ogräs och plockar upp skräp.
 • Utrotning av skadliga ogräs ( distrikt 323-D, INDIEN): Miraj Lions Club startade ett miljöprojekt för att samla in och förstöra Partheniumgräs (Gajar Gawat) som är ett hälsoproblem på hemorten. Klubben betalade arbetare för att ta bort ogräset.

Vattenbevarande projekt

 • Rena haven ( distrikt 108-Y, ITALIEN): Lions i Agrigento skapade en plan för att rädda Medelhavet i enlighet med FN:s Blue Plan. Klubben sponsrar föreläsningar och informationsprogram om att rädda Medelhavet från föroreningar och ordnar medelsinsamlingar till stöd för programmet.
 • Bevarande av ekosystem ( distrikt 111-NB, TYSKLAND): Lions hjälpte till att återställa en flods ekosystem genom att ändra flödet på en lokal flod.  Lions ska också hjälpa till att återställa floden och ett därtill hörande fågelreservat.
 • Flodrensning ( distrikt 333-B, JAPAN): Lions i Utosonomiya rensade en lokal flod och planterade sedan in fisk.
 • Tjänligt vatten ( distrikt 411, TANZANIA): Lokala lionklubbar donerade ett säkert dricksvattensystem till staden Morogoro. Mer än 1 000 invånare har haft glädje av att få tillgång till säkert dricksvatten.

Gröna teknikprojekt

 • Solenergi för ett återvinningscenter ( distrikt 36-R, USA): Eugene Bethel Lions Club, OR, utvecklade ett experimentellt solenergisystem att använda som energikälla för ortens återvinningscenter.
 • Elbil ( distrikt 103-IP, FRANKRIKE): Lionmedlem Michel Baury, ordförande i nationella miljökommittén, hjälpte till att utveckla en elbil. Han samarbetade med Paris stad, och organisationer som UNEP, Committee for the European Year of the Environment och Electricité de France för att bygga sin bil. År 1990 tävlade han med sin bil i International Formula E Grand Prix of Touquet, och ett år senare ställde han upp med bilen i Vincennes Grand Prix.

Miljöpropaganda/-ledning

 • Internationell domstol för miljöskydd av Medelhavet ( MD 108, ITALIEN): Lions utvecklade en internationell domstol för att bevara sin vattenresurs. Domstolen har sitt säte i Rom, och den har 18 medlemsländer. Den granskar brott som hotar stabiliteten i miljön för dem som bor i denna region. Domar, skiljedomar och förklaringar enligt internationella regler meddelas dem som är ansvariga för att orsaka skador på havet.
 • Förbättringsförslag ( distrikt B-9, MEXIKO): Distriktet hävdade att den lokala förvaltningen borde införa strikt kontroll av traktens luft, mark och vatten. Lions föreslog utsläppskontroll och ökad tillsyn över bruket av fyllnadsmassor. Dessutom föreslog de ett nytt avloppsvattensystem som skulle eliminera förorening av det allmänna dagvattensystemet och ge en effektiv återvinning av vatten.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting