Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Samhälle och miljö  >  Information för miljöordförande  >  Framgångsrika miljöprojekt

Framgångsrika miljöprojekt

Baserat på resultaten från Lions Clubs serviceaktivitetsrapport har lionmedlemmar under de senaste tio åren avsatt nio miljoner timmar för att värna om miljön. Miljöprojekten har innefattat trädplantering, återvinning, utbildning, miljöstädning, vattenbevarande och gröna teknikprojekt samt engagemang inom miljöpropaganda/-ledning

Trädplanteringsprojekt

Återvinningsprojekt

Miljöutbildningsprojekt

Miljöstädningsprojekt

Vattenbevarande projekt

Gröna teknikprojekt

Miljöpropaganda/-ledning

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting