Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions policyuttalande om människans miljö,


print

Lions Clubs International, som inser den skadliga inverkan som mänsklig aktivitet har på förhållandet mellan de olika komponenterna i den naturliga miljön, särskilt då den koncentrerade stadsbebyggelsen, den industriella expansionen, exploateringen av resurserna och de växande tekniska framstegen, och som vidare inser den avgörande betydelsen ett återställande och vidmakthållande av den ursprungliga miljön har för mänsklig välfärd och utveckling, förklarar att det ingår i Lions Clubs Internationals fortlöpande policy att på allt sätt främja allmän välfärd, att skapa och upprätthålla sådana förhållanden att människan och naturen kan existera i fruktbar harmoni samt fylla de sociala, ekonomiska och övriga krav som nuvarande och kommande generationer kan ställa.

Lions Clubs International, som inser den skadliga inverkan som mänsklig aktivitet har på förhållandet mellan de olika komponenterna i den naturliga miljön, särskilt då den koncentrerade stadsbebyggelsen, den industriella expansionen, exploateringen av resurserna och de växande tekniska framstegen, och som vidare inser den avgörande betydelsen ett återställande och vidmakthållande av den ursprungliga miljön har för mänsklig välfärd och utveckling, förklarar att det ingår i Lions Clubs Internationals fortlöpande policy att på allt sätt främja allmän välfärd, att skapa och upprätthålla sådana förhållanden att människan och naturen kan existera i fruktbar harmoni samt fylla de sociala, ekonomiska och övriga krav som nuvarande och kommande generationer kan ställa.

För att uppnå detta miljömål krävs att såväl enskilda medborgare och samhällen som företag och institutioner på alla nivåer känner sitt ansvar och i lika mån medverkar i gemensamma insatser. Enskilda människor på livets alla områden, liksom organisationer inom olika verksamhetsområden, kommer att skapa framtidens världsmiljö genom sina gemensamma ansträngningar. Lokala och nationella myndigheter kommer att ha ansvar för en övergripande miljöpolicy och ageranden inom sina ansvarsområden. En växande grupp miljöproblem, som har regional eller global omfattning eller gäller ett gemensamt internationellt område, kommer att kräva omfattande samarbete mellan länder och att internationella organisationer agerar i det allmännas intresse.

Lionrörelsen är en sådan internationell organisation som ska samordna sina insatser för att bevara och förbättra den mänskliga miljön till förmån för alla folk och kommande generationer.

Antagen av Lions Clubs Internationals
styrelse
oktober 1972.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting