Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information för miljöordförande


print

Anordna miljöserviceprojekt

Anordna miljöserviceprojekt i ert område genom att bli miljöordförande för en lionklubb. Motivera klubbar att ta sig an miljöserviceprojekt såsom uppstädning på hemorten, återvinning och trädplantering.

Distriktets miljöordförande tillsätts av distriktsguvernören för att ge klubbar den assistans de behöver för att anordna miljöserviceprojekt i deras distrikt. 

Ansvarsområden för miljöordförande   

 • Motivera klubbarna att genomföra praktiska miljöserviceprojekt såsom uppstädning på hemorten, återvinning och trädplantering under året.
 • Informera klubbar om tillgängliga aktivitetsplaneringsresurser, såsom satsen för Lions gröna team.
 • Uppmuntra klubbar att delta i hundraårsjubileets hjälputmanings globala servicekampanj ”Värna om vår miljö” under april månad och/eller planera aktiviteter för att fira Jordens dag (22 april) och FN:s miljödag (5 juni).
 • Uppmuntra lionmedlemmar att tänka på miljöeffekterna av deras personliga och klubbens åtgärder.
 • Underrätta Lions om en överhängande miljökris i distriktet.
 • Ge feedback på hur distriktet kan ytterligare stödja klubbar i planering a miljöserviceprojekt.
 • Håll guvernören och internationella huvudkontoret informerade om distriktsaktiviteter.

Tillgängliga resurser

  Utmärkelse för ordförande

  Distriktsguvernörer uppmuntras att till förtjänta ordförande dela ut distriktsordförandens utmärkelse för miljö (fås från internationella huvudkontoret) som erkänsla för framstående ledarskap och insatser.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting