Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Samhälle och miljö  >  Information för miljöordförande  >  Environmental Issues  >  Resurseffektivitet

Resurseffektivitet

Resurseffektivitetsproblem

Enligt FN:s miljöprogram kan ekonomisk tillväxt och social utveckling inte vara hållbara med nuvarande konsumtions- och produktionstakt. De resurser som används för att tillverka många produkter uttöms med en aldrig tidigare skådad hastighet, och vår planet kan inte fylla på dem igen. Samtidigt kan en stor del av mänskligheten inte tillfredsställa sina grundläggande behov.  För att ta itu med detta måste det globala samhället snarast konsumera mindre och använda produkter och teknik som ökar resurseffektiviteten (hjälpa oss få ut mesta möjliga av de resurser vi har).

Enligt 2005 års ekosystemsbedömning har människan på ett sätt som inte är hållbart under de senaste 50 åren dramatiskt förändrat ekosystemen för att tillfredsställa behoven av mat, dricksvatten, timmer, fiber och bränsle.

Hur Lions kan hjälpa till att ta fram resurseffektiva lösningar

Detta UNEP faktablad ger mer information om resurseffektivitetsproblem.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting