Miljöfrågor

Miljöfrågor runtom i världen.

Miljöfrågor är nära knutna till Lions humanitära arbete och har haft stor betydelse för att samhällen runtom i världen varit välmående.  Förändringar i den biofysiska miljön innebär nya hot mot matens säkerhet, människans hälsa, ekonomisk utveckling och fred på jorden.  Miljön är en viktig komponent i globala insatser för att bekämpa fattigdom och är en av nyckelfaktorerna i FN:s millennieutvecklingsmål

FN:s miljöprogram UNEP har angivit sex prioriterade miljöfrågor som kräver omedelbara åtgärder av det globala samhället: Här är de viktigaste miljöfrågorna: 

Med ett globalt nätverk med 46 000 klubbar och 1,36 miljoner medlemmar kan Lions spela en viktig roll i att ta itu med de olika hoten mot människans miljö.  Lions har redan anslagit miljoner timmar till miljöprojekt och har bevisat att även en liten insats kan ha stor betydelse.

Resurser för miljöfrågor:

Sidorna för den globala servicekampanjen Värna om vår miljö och Lions Gröna team har ett flertal olika resurser som klubbar kan använda för att planera miljöserviceprojekt för att ta itu med några av dessa aktuella miljöfrågor.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting