Miljöledning

Miljöledning

Med den otaliga mängd miljöproblem som människor och länder står inför runtom i världen, har det blivit av yttersta vikt att lokala och nationella myndigheter antar en policy som innefattar frågor om miljöns hållbarhet och att samarbeta med andra myndigheter för att ta itu med de olika miljöhoten.

Internationell miljöledning är speciellt viktig då världens naturresurser fortsätter att uttömmas, vilket hotar ekonomier av alla storlekar. Då nästan hälften av världens arbetande befolkning är beroende av fiske, skogsbruk och jordbruk för sin försörjning, är det av största vikt att en policy finns för hur man bibehåller dessa ekonomier på ett hållbart sätt.

Hur Lions kan hjälpa till att reformera den internationella miljöledningen

Detta UNEP faktablad ger mer information om miljöledning.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting