Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ekosystemshantering


print

Planering av ekosystemshantering

Ett ekosystem är ett nätverk av växter, djur och människor, mikroorganismer och deras ickelevande miljö. Människors välbefinnande är nära relaterat till ekosystemens hälsa då vi förlitar oss på dem för ett flertal resurser och tjänster, såsom timmer, mat och vatten samt klimatreglering.  Eftersom alla element i ett ekosystem är beroende av varandra är det viktigt att de hanteras så att alla deras komponenter är skyddade.

Hur Lions kan hjälpa till att planera ett ekosystemshanteringsprojekt

  • Utbilda på hemorten om vikten av att skydda ekosystemen.

  • Anordna projekt som skyddar utrotningshotade djur eller växter.

  • Led en insats för att utrota arter som inkräktar på er lokala miljö.

Detta UNEP faktablad ger mer information om ekosystemshantering. Planera ett serviceprojekt på hemorten redan i dag.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting