Ekosystemshantering

Planering av ekosystemshantering

Ett ekosystem är ett nätverk av växter, djur och människor, mikroorganismer och deras ickelevande miljö. Människors välbefinnande är nära relaterat till ekosystemens hälsa då vi förlitar oss på dem för ett flertal resurser och tjänster, såsom timmer, mat och vatten samt klimatreglering.  Eftersom alla element i ett ekosystem är beroende av varandra är det viktigt att de hanteras så att alla deras komponenter är skyddade.

Hur Lions kan hjälpa till att planera ett ekosystemshanteringsprojekt

Detta UNEP faktablad ger mer information om ekosystemshantering. Planera ett serviceprojekt på hemorten redan i dag.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting