Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Katastrofer och konflikter


print

UNEP: Katastrofer och konflikter

Enligt FN:s miljöprogram UNEP har mer än 2 500 katastrofer orsakade av naturen eller människan och 35 större konflikter inträffat bara under det senaste decenniet. Dessa har evakuerat miljarder människor, förstört infrastruktur och ekosystem och haft en negativ inverkan på lokala samhällen i åratal eftersom de resurser de är beroende av för sin försörjning ödelades. 

Miljön är en av nyckelkomponenterna för att minska risken för konflikter och katastrofer, eftersom förändringar i miljön kan orsaka och/eller öka sårbarheten för naturkatastrofer. Den kan också vara en motiverande faktor bakom konflikter kring tillgången till naturens resurser, såsom olja och dricksvatten.    

Så här kan Lions hjälpa

  • Samarbeta med lokala myndigheter för att ordna projekt som minskar katastrofrisken.

  • Hjälp lokala myndigheter med miljöbedömningar.

  • Utveckla en Lions ALERT katastrofberedskapsplan.

  • Delta i LCIF:s katastrofanslagsprogram 

Detta UNEP faktablad ger mer information om konflikter och katastrofer.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting