Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Klimatförändring


print

Miljöfrågor: Klimatförändring

Klimatförändring som direkt eller indirekt beror på mänsklig aktivitet är ett av de största hoten mot att minska fattigdom.

  • Ökade klimatförändringar och variationer har minskat jordbrukets produktivitet och tillgången till naturresurser som är mycket viktiga för att försörja miljoner människor, speciellt fattiga och marginaliserade samhällen på landsbygden som bär den tyngsta bördan.
  • Klimatförändring är också kopplad till en ökad förekomst och svårighetsgrad för naturkatastrofer som fortsätter att ödelägga samhällen runtom i världen.             

Hur Lions kan hjälpa till att minska klimatförändringen

  • Utbilda på hemorten om global uppvärmning och sätt att minska koldioxidutsläppen. 

  • Samarbeta med lokala myndigheter och ordna trädplanteringsprojekt på hemorten.

  • Samarbeta med lokala företag för att få dem att anta klimatvänliga rutiner och policies.

  • Bilda rådgivande grupper på hemorten för lokala lösningar på anpassningen till klimatförändringar.

Detta UNEP faktablad ger mer information om klimatförändring.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting