Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Samhälle och miljö  >  Information för miljöordförande  >  Environmental Issues  >  Klimatförändring

Klimatförändring

Miljöfrågor: Klimatförändring

Klimatförändring som direkt eller indirekt beror på mänsklig aktivitet är ett av de största hoten mot att minska fattigdom.

Hur Lions kan hjälpa till att minska klimatförändringen

Detta UNEP faktablad ger mer information om klimatförändring.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting