Klimatförändring

Miljöfrågor: Klimatförändring

Klimatförändring som direkt eller indirekt beror på mänsklig aktivitet är ett av de största hoten mot att minska fattigdom.

Hur Lions kan hjälpa till att minska klimatförändringen

Detta UNEP faktablad ger mer information om klimatförändring.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting