Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ansvarsområden för miljöordförande


print

Distriktets miljöordförande är ansvarig för: Blomma

  • Uppmuntra klubbar att använda resurser i Lions gröna team-satsen,
  • Att motivera klubbar att ta sig an Lions gröna teamprojekt såsom uppstädning på hemorten, återvinning och trädplantering,
  • Främja deltagande i Lions fototävling om miljö,
  • Uppmuntra enskilda medlemmar och deras klubbar att betänka miljöeffekterna av deras personliga och klubbens aktiviteter,
  • Underrätta Lions om en överhängande miljökris i distriktet.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting