Utövande konst

Flickor som dansarKultur- och samhällsaktiviteter inom utövande konst faller inom många kategorier. Anpassa en av dessa goda projektidéer inom dans, musik och teatertill de specifika behoven på er hemort.

Dans

Dansprojektförslag:

 

Musik

Teater

Teaterprojektförslag:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting