Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Samhälle och miljö  >  Kulturprogram  >  Visuell konst

Visuell konst

Genomför ett visuell konstprojekt

Kreativa uttryck genom visuell konst har varit en del av kulturen under tusentals år.  Från tidiga grottmålningar till digital fotografi uppvisar visuell konst våra olika samhällens ursprung och utveckling.

Som medlemmar av världens största serviceorganisation har lionmedlemmar möjlighet att använda visuell konst för att få kontakt med varandra och världen.  Lionmedlemmar har bidragit till att anordna offentliga konstutställningar, sponsra fototävlingar, ge stöd till lokala konstnärer/konstnärsklubbar, köpa in ny offentlig konst till hemorten och anordna konstauktioner för medelsinsamling till klubben.   

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting