Kulturprogram

Män på sammankomst

Kulturprojektidéer

För att fira kulturen kan lionklubbar stödja ett befintligt kulturprojekt eller välja att utveckla nya kulturprojektidéer. Förslagna kulturaktiviteter kan innefatta:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting