Kulturprogram

Samhälls- och kulturprojektidéer

Kultur är uttryck för egenskaper som är specifika för en viss grupp eller region.  Kultur främjar bildandet av band mellan befolkningen, utveckling av artistiska framsteg och fortsatt överföring av kunskaper från en generation till nästa.

Som en internationell organisation med en stark global närvaro representerar lionklubbar kulturer från alla världens hörn.  För att fira mångfalden i våra samhällen kan ni stödja ett befintligt kulturprojekt eller välja att utveckla nya kulturprojektidéer.  Kulturella aktiviteter kan innefatta:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting