Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utmärkelsekriterier för samhälls- och kulturaktiviteter


print

Lions Clubs utmärkelse för samhälls- och kulturaktiviteter

Denna årliga utmärkelse ger ett erkännande till den klubb i distriktet som varit mest aktiv med att anordna bra kultur- och samhällsaktiviteter.

Valbarhet och urval

Alla klubbar i ett distrikt kan delta. Alla distriktsguvernörer ska dela ut utmärkelsen varje år för Lions Clubs International till en lionklubb i distriktet. Mottagande klubb ska utses av distriktsguvernören i samråd med distriktsordföranden för kultur- och samhällsaktiviteter och, om så bedöms lämpligt, andra lionmedlemmar som utsetts av distriktsguvernören till en urvalspanel.

Utmärkelse

En lämplig utmärkelse ska varje år tilldelas distriktsguvernörerna för utdelning till den lionklubb i distriktet som under året varit mest framstående att genomföra kultur- och samhällsaktiviteter.

Kriterier

Lionklubbar som kan komma ifråga för denna utmärkelse ska bedömas utifrån hur bra de lyckats genomföra kultur- och samhällsaktiviteter enligt följande kriterier:

  • Service till andra: En lionklubbs samhälls- och kulturaktiviteter ska utvecklas, anordnas och genomföras så att de främjar människor vad gäller kunskap, attityder, värderingar, förmågor eller ömsesidig förståelse och samarbete.
  • Engagemang: En lionklubbs samhälls- och kulturaktiviteter ska utvecklas, organiseras och implementeras så att de uppfyller Lions tredje syfte, ”att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets sociala och moraliska välfärd”.
  • Originalitet: Denna kategori utmanar lionklubbar att utveckla kultur- och samhällsaktiviteter som är annorlunda, nya och spännande på ett sätt som är särskilt intressant på hemorten och får med sig deltagande medlemmar.
  • Resultat: En lionklubbs samhälls- och kulturaktiviteter ska utvecklas och anordnas så att de ger ökad livskvalitet på ett mätbart sätt.
  • PR: Denna kategori utmanar lionklubbar att förbättra sin offentliga image genom att ge publicitet åt sina samhälls- och kulturaktiviteter via media och på andra sätt.    

För information om de mer än 250 Lions- och LCIF-medlemmar som fått utmärkelser och erkännande för lionmedlemmar, lionesser, leomedlemmar och icke-medlemmar, besök vår sida för publikationer.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting