Utmärkelsekriterier för samhälls- och kulturaktiviteter

Lions Clubs utmärkelse för samhälls- och kulturaktiviteter

Denna årliga utmärkelse ger ett erkännande till den klubb i distriktet som varit mest aktiv med att anordna bra kultur- och samhällsaktiviteter.

Valbarhet och urval

Alla klubbar i ett distrikt kan delta. Alla distriktsguvernörer ska dela ut utmärkelsen varje år för Lions Clubs International till en lionklubb i distriktet. Mottagande klubb ska utses av distriktsguvernören i samråd med distriktsordföranden för kultur- och samhällsaktiviteter och, om så bedöms lämpligt, andra lionmedlemmar som utsetts av distriktsguvernören till en urvalspanel.

Utmärkelse

En lämplig utmärkelse ska varje år tilldelas distriktsguvernörerna för utdelning till den lionklubb i distriktet som under året varit mest framstående att genomföra kultur- och samhällsaktiviteter.

Kriterier

Lionklubbar som kan komma ifråga för denna utmärkelse ska bedömas utifrån hur bra de lyckats genomföra kultur- och samhällsaktiviteter enligt följande kriterier:

För information om de mer än 250 Lions- och LCIF-medlemmar som fått utmärkelser och erkännande för lionmedlemmar, lionesser, leomedlemmar och icke-medlemmar, besök vår sida för publikationer.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting