Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >   >  Varför ska man läsa?

Varför ska man läsa?

Det finns nästan 800 miljoner människor runtom i världen i dag som inte kan läsa.1 Detta faktum är förvånande med tanke på hur viktig förmågan att läsa är för utbildning och utveckling.  Läskunnighet bildar inte bara grunden för individuell akademisk, yrkesmässig och social framgång,2 utan den kan också göra det möjligt för samhällen att bekämpa fattigdom, minska barnadödligheten, uppnå jämlikhet mellan könen och säkerställa fred och demokrati.3

Läsning och skolmognad
Att läsa högt för små barn är ett av de mest effektiva sätten att förbereda barn för framgång i skolan.  Men många barn, särskilt de som lever i fattigdom, kommer inte i kontakt med böcker och läsning förrän de börjar gå i skolan.  Forskning visar att böcker innehåller många ord som barn knappast stöter på särskilt ofta i det talade språket. Barnböcker innehåller faktiskt 50 % fler ovanliga ord än TV-program på bästa sändningstid eller till och med collegestudenters konversationer.4   Hur kan du hjälpa ett barn att lyckas i skolan?  Tjäna som frivillig läsare eller anordna en bokinsamling

Läsning och speciella behov
Enligt statistik från USA lär sig bara 10 procent av blinda barn punktskrift. Även om ljudmedia är användbara informationskällor för blinda kan bara punktskrift göra att man behärskar skrivspråket fulllständigt.  Men 85 procent av blinda barn går i offentliga skolor där bara ett fåtal lärare kan punktskrift. Och ett ännu större procenttal barn i utvecklingsländerna har tillgång till resurser och lärare som kan punktskrift.5Hitta organisationer som ni kan samarbeta med för att vända den här trenden.

Tillgång till information och den digitala klyftan
Tillgång till teknik påverkar märkbart läskunnighetstalen. Internet ger människor möjlighet att förbättra sina liv. När de är online kan de få hälsoinformation, använda offentliga tjänster, hantera sin ekonomi, söka arbete och bedriva forskning för skolan. De flesta människorna i utvecklings- och övergångsländer har varken tillgång till eller råd med bra Internet-uppkoppling. Det råder en stor ojämlikhet vad gäller den globala informationstekniken. I hela världen saknar cirka 5 miljarder människor — nästan 90 procent av världens befolkning — möjlighet att använda datorer med uppkoppling till Internet.6  Ta reda på vad Bill and Melinda Gates Foundation gör för att överbrygga den digitala klyftan och hur du kan hjälpa till.

Teknik för att främja utbildning
Tekniken ger oss en stor mängd verktyg som kan användas av blinda eller synsvaga för att få tillgång till information.  The American Foundation for the Blind har som mål att tillhandahålla den information du behöver för att ta reda på tillgänglig teknik och även upptäcka nya sätt att använda teknik för att förbättra livet i vardagen.7  Skaffa kunskap om användbara tekniska produkter för personer med nedsatt syn.

Böcker och utbildningsresurser
Innan barn kan få effektiv undervisning måste skolor eller andra utbildningsinstitutioner skapas och utrustas med lämpligt utbildningsmaterial. I många fattiga länder har skolorna på landsbygden mycket begränsad tillgång till skolmaterial. De kan sakna läroböcker, papper, skolbänkar, skrivtavlor, stolar – till och med pennor. Utan bra läroböcker eller andra klassrumsresurser förbättrar inte fler lärare nödvändighetsvis utbildningens kvalitet (UNESCO). Ta reda på hur du kan hjälpa till att skaffa skolmaterial till klassrum.


1”Varför läskunnighet och jämlikhet mellan könen”, Room to Read
2”Mognad för förskola och prestationer bland latinamerikanska barn som deltar i Reach Out and Read”, Reach Out and Read
3”Varför är läskunnighet viktig”, UNESCO
4”Varför är det så viktigt att läsa högt för små barn?”, Reach Out and Read
5 “Inse sanningen, Vända trenden, Ge möjligheter till blinda”, National Federation of the Blind
6”Tillgång till Internet kan förändra människors liv”, Global Libraries
7 AFB:s produktdatabas

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting