Toppmöte om läs- och skrivkunnighet

I may 2013 var Lions Clubs International värd för ett toppmöte om läs- och skrivkunnighet för att diskutera det civila samhällets roll i att förbättra läskunnigheten globalt och inklusiv utbildning.

Evenemanget samlade mer än 30 organisationer — som representerar ett tvärsnitt av myndighetsorganisationer, utvecklingsbyråer, ideella organisationer och vinstdrivande företag, för att delta i diskussioner om kapacitetsuppbyggnad inom utbildningssektorn, främjande av tidig läsning, hänsyn till handikappade och användning av innovativa, billiga tekniker. Bland deltagarna fanns representanter från:

Aga Khan Foundation (AKF)
American Foundation for the Blind (AFB)
Benetech
Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Microsoft
Perkins School for the Blind
Reach Out and Read
Reading is Fundamental (RIF)
Scholastic International
Spectrios Institute for Low Vision/SightFirst
The Hadley School for the Blind
USAID
U.S. Department of Education
World Vision International

För mer information, gå in på Toppmötet om läs- och skrivkunnighet: Slutrapport maj 2013.


Toppmöte om läs- och skrivkunnighet

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting