Åtgärdsprogram för läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivkunnighet -- förmågan att läsa och skriva -- är grunden för utbildning och social utveckling.  Ändå saknar hundratals miljoner vuxna minimal läs- och skrivkunnighet och miljontals barn i skolåldern går inte i skolan för att få dessa färdigheter. 

Åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter är ett 10-årigt åtagande för att öka läs- och skrivkunnigheten. Det är ett upprop till alla lionklubbar runtom i världen att agera och anordna serviceprojekt och aktiviteter som betonar vikten av att kunna läsa och tar upp specifika behov vad gäller läs- och skrivsvårigheter på deras egna hemorter.

Lions kan göra en insats

Många klubbar har redan gjort stora framsteg med att överbrygga gapen vad gäller läs- och skrivkunnighet och utbildning.  Följande inslag i LQ - Lions Quarterly videomagasin visar hur Tucson Downtown Lions Club i Arizona, USA, introducerar läsning i en av sina pågående aktiviteter.  Klubben främjar vikten av att föräldrar och barn läser tillsammans, och fokuserar samtidigt på behovet av god syn.  De donerar böcker tillsammans med gratis synundersökning för föräldrar och deras barn.

Toppmöte om läs- och skrivkunnighet

Den 1 maj 2013 var LCI värd för ett toppmöte om läs- och skrivkunnighet som samlade organisationer som representerade ett brett urval av myndighetsorganisationer, internationellt uvecklande ideella organisationer, specialistbyråer och vinstdrivande företag för att diskutera erfarenheter och identifiera samarbetsmöjligheter. 

Dela med dig av din upplevelse.

För att se vad som pågår i världen angående läs- och skrivkunnighet, gå in på avsnittet Åtgärdsprogram för läs- och skrivsvårigheter på Lions blogg.

Vi tycker det är spännande att samarbeta med andra organisationer som fokuserar på läsning och läs- och skrivkunnighet i deras arbete, såsom:

US Aids logotyp

Reach Out and Reads logotyp

Reading Is Fundamentals logotyp

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting