Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions internationella uppsatstävling


print

Lionklubbar runtom i världen uppmuntras att sponsra elever i Lions internationella uppsatstävling. Den här uppsatstävlingen skapades för att erbjuda synskadade ungdomar en möjlighet att uttrycka sina känslor om fred. Temat för Lions internationella uppsatstävling 2014 – 2015 är "Fred, kärlek och förståelse". Synskadade elever som är 11, 12 eller 13 år gamla den 15 november kan delta i tävlingen.

Samarbeta med andra lionmedlemmar, lokala skolor och familjer i området för att finna ungdomar som är intresserade av att delta och som skulle kunna ha nytta av detta program. Förstapristagaren vinner en utmärkelse och 5 000 dollar.

Riktlinjer för uppsatstävlingen

Alla uppsatser måste skickas in med ett ifyllt tävlingsformulär. Uppsatsen får vara högst 500 ord, måste vara skriven på engelska, måste vara skriven på dator/skrivmaskin med svart bläck och med dubbelt radavstånd. Läs fullständiga regler och tävlingsformulär.

Visa tidigare förstapristagares uppsatser:

För mer information

För mer information om Lions internationella uppsatstävling, kontakta Lions Clubs Internationals Public Relations Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting