Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Villkor


print

Villkor

För att delta i vår Internet-grupp behöver du gå med i ett eller flera av Lions Clubs Internationals (LCI) officiella sociala nätverk enligt listan ovan. Du ska vara medveten om att LCI inte äger någon av dessa sajter, och vi tar inte ansvar för kommentarer som läggs ut av andra medlemmar på dessa sajter.

Materialet på dessa sajter tillhandahålls enbart i utbildnings- och reklamsyfte. Du använder dessa sajter på egen risk. LCI tar inget ansvar för lämpligheten, pålitligheten, tillgängligheten, tidsaspekten, frånvaron av virus eller andra skadliga saker och riktigheten för informationen som av olika skäl finns på dessa sajter. Allt material på dessa sajter tillhandahålls "AS IS" utan några som helst garantier. LCI tar härmed inget ansvar för några garantier eller villkor gällande dessa sajter, ej heller underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för visst syfte, eventuell professionalism, äganderätt eller att de inte är kränkande eller brottsliga.

LCI tar inget ansvar för direkta, indirekta, straffrättsliga, oförutsedda, speciella indirekta skador eller andra skador överhuvudtaget (inklusive, men ej begränsat till, skador på grund av att utrustning inte kan användas eller data inte är tillgängliga, förlust av affärer, inkomster, bidrag eller vinster, affärsavbrott eller liknande), som uppstår från eller på något sätt är kopplade till användning eller funktioner på dessa sajter, med fördröjning eller oförmåga att använda dessa sajter, eller för någon information, programvara, produkt, tjänst eller grafik som fås genom dessa sajter, oavsett om detta är baserat på kontrakt, kränkning, slarv, strikt skyldighet eller annat, även om LCI eller någon av våra leverantörer har fått kännedom om risken för skador. Vissa områden tillåter inte friskrivning från eller begränsning av ansvar för följdskada eller oförutsedd skada. Därmed kanske ovanstående begränsning avseende följdskada eller oförutsedd skada inte gäller dig. Om du är missnöjd med någon del av dessa sajter, eller något av de villkor som styr användningen av den, är det enda botemedlet att sluta använda dessa sajter.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting