Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Evenemangskalender


print

Läs om våra kommande evenemang för program din klubb kan främja lokalt:

Juli 2015

Augusti 2015

Medlemsfokus: Studenter och leomedlemmar
Hundraårsjubileets hjälputmaning för att engagera ungdomar

 • 5 – 7 augusti: Information för nya direktorer (Oak Brook, Illinois, USA)
 • 11 augusti: Verkställande kommitténs möte (Oak Brook, Illinois, USA)
 • 15 augusti: Sista datum för nomineringar till leoprogrammets rådgivande kommitté
 • 15 augusti: Sista datum för ansökan om leoklubbens excellensutmärkelse


September 2015

Medlemsfokus: Studenter och leomedlemmar


Oktober 2015

Hundraårsjubileets hjälputmaning Syn för alla
Medlemsrekryteringsmånad för Lions
Leoprogrammets månad för medlemstillväxt


November 2015

Medlemsfokus: familj
Lions månad för diabetesinformation

December 2015

Medlemsfokus: familj
Hundraårsjubileets hjälputmaning Lindra hungersnöd

 • Början av period 2 för Utmärkelsen Lions värdighet
 • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande fredsaffisch till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande och för klubbar som inte tillhör distrikt och distrikt som inte tillhör multipeldistrikt att skicka en vinnande fredsaffisch (per sponsrad tävling) till Public Relations and Communications Division
 • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande uppsats till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande och för klubbar som inte tillhör distrikt och distrikt som inte tillhör multipeldistrikt att skicka en vinnande uppsats (per sponsrad tävling) till Public Relations and Communications Division
 • 3 – 6 december: OSEAL Forum (Bangkok, Thailand)
 • 5 december: Internationella leodagen
 • 6 – 12 december: Lions ögonbanksvecka
 • 8 – 10 december: Lions ledarskapsinstitut för seniorledare – konstitutionellt område V: Orienten och Sydostasien (Bangkok, Thailand)
 • 15 december: Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistriktets guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande fredsaffisch till Public Relations and Communications Division
 • 15 december: Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistriktets guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande uppsats till Public Relations and Communications Division
 • 16 – 19 december: ISAAME Forum (Ahmedabad, Indien)

Januari 2016

Medlemsfokus: Klubbar med ett specialintresse
 • 1 januari: Lions service för barn, symposium medel för verksamhetsåret 2015 – 2016 öppnas för distrikt och multipeldistrikt i alla konstitutionella områden, plus afrikanska kontinenten, om det fortfarande finns medel.
 • 4 januari: Verkställande kommitténs möte (Laguna Beach, Kalifornien, USA)
 • 5 – 7 januari: LCIF:s förtroenderådsmöte (Laguna Beach, Kalifornien, USA)
 • 9 januari: Sista datum för tidig rabatt på kongressens registreringsavgift
 • 10 – 16 januari: Globala hjälpveckan för att bekämpa hungersnöd och fattigdom
 • 11 – 17 januari: LCIF-veckan
 • 13 januari: Melvin Jones födelsedag
 • 15 januari: Fredsaffischsatser börjar säljas av Club Supplies Sales
 • 15 januari: Sista datum för distrikt att skicka in ett bidrag till Lions fototävling om miljö till multipeldistriktet
 • 17 – 19 januari: Lions ledarskapsinstitut för seniorledare – konstitutionellt område IV – Europa (Rovaniemi, Finland)
 • 19 – 23 januari: FOLAC Forum (Montevideo, Uruguay)

Februari 2016

Medlemsfokus: Kvinnor

Mars 2016

Medlemsfokus: Kvinnor

April 2016

Maj 2016

Stärka medlemmarna-månaden
 • 1 maj: Sista datum för avbeställning och återbetalning av registreringsavgiften till kongressen
 • 1 maj: Sista datum då förregistrering till kongressen och bokningar av hotellrum tas emot
 • 1 maj: Sista datum för bidrag till internationella tävlingen (nyhetsbrev och webbplats) att ha kommit in till Public Relations and Communications Division
 • 2 maj: Verkställande kommitténs möte (Oak Brook, Illinois, USA)
 • 3 - 5 maj: LCIF:s förtroenderådsmöte (Oak Brook, Illinois, USA)
 • 9 maj: Sista datum för ansökan om Standard-, Core 4- och IAG-anslag för granskning på styrelsemötet i augusti 2016
 • 13 maj: Sista datum för ansökan om anslag till SightFirst för granskning på SightFirsts rådgivande kommittés (SAC) möte i augusti 2016
 • 15 maj: Sista datum för årliga rapportformuläret för tjänstemän och medlemmar i leoklubbar (Leo-72)
 • 15 maj: Sista datum att skicka in formuläret för tjänstemannarapportering (PU101)
 • 15 maj: Sista datum för återbetalning av kongressens hotelldepositioner vid individuell avbokning

Juni 2016

 • 1 juni: Helen Keller-dagen
 • 5 juni: Världsmiljödagen
 • 15 juni: Sista datum för insändande av förhandsregistrerade delegatsformulär för röstning vid internationella kongressen
 • 19 – 23 juni: Internationellt styrelsemöte (Fukuoka, Japan)
 • 20 juni: Sista datum för charteransökan för 2015 – 2016
 • 20 juni: Sista datum för ansökan om anslag till Lions Quest för granskning på Lions Quests rådgivande kommittés (LAC) möte i augusti 2016
 • 24 – 28 juni: 99:e Lions internationella kongress (Fukuoka, Japan)
 • 30 juni: Slut på period 2 för Utmärkelsen Lions värdighet

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting