Evenemangskalender

Läs om våra kommande evenemang för program din klubb kan främja lokalt:

Juli 2015

Augusti 2015

Medlemsfokus: Studenter och leomedlemmar
Hundraårsjubileets hjälputmaning för att engagera ungdomar


September 2015

Medlemsfokus: Studenter och leomedlemmar


Oktober 2015

Hundraårsjubileets hjälputmaning Syn för alla
Medlemsrekryteringsmånad för Lions
Leoprogrammets månad för medlemstillväxt


November 2015

Medlemsfokus: familj
Lions månad för diabetesinformation

December 2015

Medlemsfokus: familj
Hundraårsjubileets hjälputmaning Lindra hungersnöd

Januari 2016

Medlemsfokus: Klubbar med ett specialintresse
Hundraårsjubileets hjälputmaning Lindra hungersnöd

Februari 2016

Medlemsfokus: Kvinnor

Mars 2016

Medlemsfokus: Kvinnor
Månaden för ögondonationskampanj

April 2016

Familj- och vännermånad
Leoklubbarnas informationsmånad
Hundraårsjubileets hjälputmaning Värna om miljön

Maj 2016

Stärka medlemmarna-månaden
Månaden för Recycle for Sight

Juni 2016

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting