Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Stärka medlemmarna  >  Medlemsinformation

Medlemsinformation

Betydelsen av information för nya medlemmar kan inte nog betonas. Den information som presenteras under ett informationsmöte utgör en grund för nya medlemmar. Den hjälper dem att förstå hur klubben fungerar, vilken roll de kommer att ha och ger dem också en helhetsbild av distriktet och organisationen. När nya medlemmar får ordentlig information är det mer troligt att de känner att de trivs i klubben, engagerar sig aktivt i klubbaktiviteter och stannar kvar inom Lions i åratal. Följande material finns för att hjälpa dig att utföra ett informationsmöte för nya lionmedlemmar

Ytterligare resurser:

 

För mer information om information för nya medlemmar, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting