Mentorprogram

Översikt

Syftet med Lions mentorprogram är att hjälpa alla medlemmar att uppnå målet att göra bättre hjälpinsatser i sitt samhälle. Detta uppnås genom ett program med personlig utveckling som hjälper medlemmar att uppnå den potential som deras unika kunskaper möjliggör. Lions mentorprogram förbereder dem att bli ledare i klubben, i organisationen och i deras privatliv. För Lions Clubs International betyder detta fler som hjälper till och bättre service till dem som bäst behöver det.

Lions mentorprogram genomförs i två delar, en grundläggande och en avancerad del. Varje del genomförs på två nivåer.

Grundläggande mentorprogram

Avancerat mentorprogram

Så här kan man delta

  1. Kontakta din klubbpresident för att uttrycka ditt intresse för mentorprogrammet. Han/hon kommer hjälpa dig att finna en mentor eller en adept.

  2. Ladda ner Grundläggande mentorguide eller Avancerad mentorguide. Dessa handböcker kan också beställas från Membership and New Club Operations Department.

  3. Genomför de mentorprogramnivåer du har valt.

  4. Skicka in Framgångsformulären längst bak i handböckerna till Membership and New Club Operations Department. Efter genomfört Grundläggande mentorprogram får både mentor och adept ett framgångsdiplom. Mentorer och adepter som genomför Avancerat mentorprogram får en kavajslagsnål.

Ytterligare mentorresurser

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting