Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Tillgodose medlemmarnas intressen


print

För att säkerställa att din lionklubb förblir aktiv och vital måste du ta hänsyn till medlemmarnas klubbupplevelse och vilka förväntningar de har.

Utöver att välkomna era nya medlemmar är det också viktigt att säkerställa att nya och nuvarande medlemmar är tillfredsställda. Det är viktigt att behålla sina medlemmar, och om dina klubbmedlemmar känner sig välkomna, trivs och är involverade i hjälpinsatser kommer de sannolikt att stanna kvar i klubben under en lång tid.

Vår vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen, tillsammans med följande resurser som vägledningen hänvisar till, hjälper dig att säkerställa att medlemmarna får den upplevelse de förväntar sig av din klubb:

Titta på instruktionerna Verktyg för att bjuda in medlemmar och Bibehålla nuvarande medlemmars intresse eller läs Broschyr om att tillgodose medlemmarnas intressen för en översikt över de verktyg som finns för att få nöjda medlemmar.

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting