Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Medlemsordförande


print

Medlemsordförande

Att vara medlem i en lionklubb handlar om att ge meningsfull service till hemorten, och ha en trevlig samvaro med andra medlemmar.  Posten som medlemsordförande är viktig för din lionklubbs hälsa och vitalitet och dess förmåga att hjälpa samhället. Klicka här för att ladda ner Handbok för klubbens medlemsordförande för mer information om dina ansvarsområden.

knappen Ladda ner Handbok för medlemsordförandeDessutom tillhandahåler LCI följande resurser till din hjälp:

Tillgodose medlemmarnas intressen

  • Vägledningen Tillgodose medlemmarnas intressen kan hjälpa till att säkerställa att medlemmarna får den klubbupplevelse de önskar.

  • Med Hur utvärderar du din klubb? får du en enkät som är ett enkelt verktyg för att få veta vad medlemmarna tycker. Följ anvisningarna för att genomföra enkäten, gå igenom resultaten och skapa en handlingsplan.

  • Klubbens excellensprocess (CEP) är ett underhållande, interaktivt seminarium utformat för att hjälpa alla klubbar uppnå sin verkliga potential.

  • Lions mentorprogram är ett program för personlig utveckling som hjälper medlemmarna att uppnå den potential som deras unika kunskaper möjliggör. Mentorprogrammet förbereder dem inför ledarpositioner inom Lions och även i deras personliga liv.

Medlemsrekrytering

Allmänt

  • Membership Pulse, ett kvartalsvis e-nyhetsbrev som innehåller nyheter och information om medlemsprogram och bildande av nya klubbar.

  • Medlemmars framgångsberättelser ger idéer om hur lionmedlemmar arbetar med att förbättra medlemskap inom sin klubb eller distrikt, för att hjälpa till att sprida Lions mål. Berätta för era lionkamrater vad som fungerar för er klubb. Vi vill att du hör av dig till oss! Din framgångsberättelse kan vara just den inspiration andra behöver för att komma igång med sina medlemsinitiativ.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting