Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Resurser om medlemskap och ledarutveckling


print

Dessa resurser om medlemskap och ledarutveckling har sammanställts med dig i åtanke. De innehåller omfattande material och program som kan hjälpa klubbar och distrikt att uppfylla sina mål och tillhandahålla hjälpinsatser i samhället. Dessutom kommer resurserna att hjälpa dig förstå Lions Clubs Internationals program som har utvecklats för att stödja dina insatser.

AKTIVITETER (pdf)

 • Kultur- och samhällsprogram
 • Lag i arbete
 • Framstegspromenad: Lions för diabetesinformation
 • Fototävling om miljö
 • Gröna team
 • Hörselinformation och hjälpinsatser
 • Rekreationsläger för barn och vuxna med handikapp och/eller speciella behov
 • Internationell vänklubbsverksamhet
 • Lions dag med FN
 • Alert-program
 • Lion-till-Lion: Databas med resurser och hjälp
 • Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram
 • Lions service för barn
 • Utmärkelseprogram för Lions unga ledare i service
 • Återvinning av glasögon
 • Ögonbanksprogram
 • UNICEF:s program Skollådan
 • Lions synvårdsprogram (LEHP)

Extension (pdf)

 • Extensionsprogram
 • Klubbfilial
 • Lionklubbar vid högskolor och universitet
 • Leo lionklubb
 • Extensionsseminarier
 • Certified Guiding Lion
 • Anslag till medlemsutveckling
 • Leoklubbsprogrammet,

Ledarskap (pdf)

 • Lions utvecklingsinstitut för instruktörer
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut
 • Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare
 • Lions utbildningscenter och kurser på webbplatsen
 • Webbkonferens om ledarskap
 • Lions regionala ledarskapsinstitut
 • Program för finansiering av ledarskapsutveckling i multipeldistrikt
 • Program för finansiellt stöd till globala ledarskapsteamet
 • Information för klubbtjänstemän
 • Utbildning för andra vice distriktsguvernör
 • Utbildning för zonordförande

 Medlemskap (pdf)

 • Familjemedlemskap
 • Medlemsinitiativ för kvinnor
 • Medlemsprogram för studenter
 • Leo-till-Lion-program
 • Medlemsordförande
 • Global välkomstdag för nya medlemmar
 • Klubbens excellensprocess
 • Symposieprogram för familj och kvinnor

 PR (pdf)

 • PR-resurser
 • Lions Clubs Internationals webbplats
 • E-klubbhus och e-distriktshus
 • Lions nyhetsnätverk (LNN)
 • Anslagsprogram för PR
 • Lions internationella fredsaffischtävling
 • Internationell tävling
 • Internationell uppsatstävling

En av fem (pdf)

 • Hur utvärderar du din klubb?
 • Medlemsinformation
 • Chevronutmärkelser
 • Lions mentorprogram 
 • Excellensutmärkelseinitiativ
 • Bedömning av klubbstatus
 • Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb

För ytterligare information och goda råd om de program som presenteras i denna bok kontaktar du:

Aktiviteter – programs@lionsclubs.org
Extension – newclubs@lionsclubs.org
Ledarskap – leadership@lionsclubs.org
Medlemskap – memberprog@lionsclubs.org
PR – pr@lionsclubs.org
En av fem – memberprog@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting