Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Resurser om medlemskap och ledarutveckling


print

Dessa resurser om medlemskap och ledarutveckling har sammanställts med dig i åtanke. De innehåller omfattande material och program som kan hjälpa klubbar och distrikt att uppfylla sina mål och tillhandahålla hjälpinsatser i samhället. Dessutom kommer resurserna att hjälpa dig förstå Lions Clubs Internationals program som har utvecklats för att stödja dina insatser.

AKTIVITETER (pdf)

 • Kultur- och samhällsprogram
 • Lag i arbete
 • Framstegspromenad: Lions för diabetesinformation
 • Fototävling om miljö
 • Gröna team
 • Hörselinformation och hjälpinsatser
 • Rekreationsläger för barn och vuxna med handikapp och/eller speciella behov
 • Internationell vänklubbsverksamhet
 • Lions dag med FN
 • Alert-program
 • Lion-till-Lion: Databas med resurser och hjälp
 • Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram
 • Lions service för barn
 • Utmärkelseprogram för Lions unga ledare i service
 • Återvinning av glasögon
 • Ögonbanksprogram
 • UNICEF:s program Skollådan
 • Lions synvårdsprogram (LEHP)

Extension (pdf)

 • Extensionsprogram
 • Klubbfilial
 • Lionklubbar vid högskolor och universitet
 • Leo lionklubb
 • Extensionsseminarier
 • Certified Guiding Lion
 • Anslag till medlemsutveckling
 • Leoklubbsprogrammet,

Ledarskap (pdf)

 • Lions utvecklingsinstitut för instruktörer
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut
 • Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare
 • Lions utbildningscenter och kurser på webbplatsen
 • Webbkonferens om ledarskap
 • Lions regionala ledarskapsinstitut
 • Program för finansiering av ledarskapsutveckling i multipeldistrikt
 • Program för finansiellt stöd till globala ledarskapsteamet
 • Information för klubbtjänstemän
 • Utbildning för andra vice distriktsguvernör
 • Utbildning för zonordförande

 Medlemskap (pdf)

 • Familjemedlemskap
 • Medlemsinitiativ för kvinnor
 • Medlemsprogram för studenter
 • Leo-till-Lion-program
 • Medlemsordförande
 • Global välkomstdag för nya medlemmar
 • Klubbens excellensprocess
 • Symposieprogram för familj och kvinnor

 PR (pdf)

 • PR-resurser
 • Lions Clubs Internationals webbplats
 • E-klubbhus och e-distriktshus
 • Lions nyhetsnätverk (LNN)
 • Anslagsprogram för PR
 • Lions internationella fredsaffischtävling
 • Internationell tävling
 • Internationell uppsatstävling

En av fem (pdf)

 • Hur utvärderar du din klubb?
 • Medlemsinformation
 • Chevronutmärkelser
 • Lions mentorprogram 
 • Excellensutmärkelseinitiativ
 • Bedömning av klubbstatus
 • Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb

För ytterligare information och goda råd om de program som presenteras i denna bok kontaktar du:

Aktiviteter – programs@lionsclubs.org
Extension – newclubs@lionsclubs.org
Ledarskap – leadership@lionsclubs.org
Medlemskap – memberprog@lionsclubs.org
PR – pr@lionsclubs.org
En av fem – memberprog@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting