Resurser om medlemskap och ledarutveckling

Dessa resurser om medlemskap och ledarutveckling har sammanställts med dig i åtanke. De innehåller omfattande material och program som kan hjälpa klubbar och distrikt att uppfylla sina mål och tillhandahålla hjälpinsatser i samhället. Dessutom kommer resurserna att hjälpa dig förstå Lions Clubs Internationals program som har utvecklats för att stödja dina insatser.

AKTIVITETER (pdf)

Extension (pdf)

Ledarskap (pdf)

 Medlemskap (pdf)

 PR (pdf)

En av fem (pdf)

För ytterligare information och goda råd om de program som presenteras i denna bok kontaktar du:

Aktiviteter – programs@lionsclubs.org
Extension – newclubs@lionsclubs.org
Ledarskap – leadership@lionsclubs.org
Medlemskap – memberprog@lionsclubs.org
PR – pr@lionsclubs.org
En av fem – memberprog@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting