Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Stärka medlemmarna


print

Stärkande av lionklubbsmedlemskap

Stärkande av lionklubbsmedlemskap är viktigt för både nya medlemmar och dem som varit med länge. För nya lionmedlemmar handlar det om att lära känna en ny serviceorganisation. För gamla medlemmar handlar det att börja om från början.

  • Med klubbens excellensprocess (CEP) får ni klubben att fungera på den högsta excellensnivån! CEP kan hjälpa er att förbättra er service och medlemmarnas upplevelser, stärka klubben och sätta upp mål som leder klubben på dess väg till excellens. Klubbarna kan nu välja mellan två versioner: CEP Pro, ett instruktörslett seminarium och CEP Lite, ett seminarium som ni leder själva.

  • Informationsmöte för nya medlemmar ger dem den information de behöver för att komma igång som medlemmar. Den tjänar också som en uppdatering för befintliga lionmedlemmar, med information om Lions historia, struktur, syfte och etik.
  • I Lions mentorprogram samarbetar en kunnig medlem med en ny medlem. Mentorns roll är att lära den nya medlemmen om Lions Clubs International, uppmuntra till klubbengagemang, utveckla deras ledarskapsförmågor och ge råd om att inneha en position i klubben.
  • Med Hur utvärderar du din klubb? har ni en enkät som hjälper er att utvärdera klubben. Den här enkäten hjälper dig att se klubben utifrån dina medlemmars perspektiv - vad som fungerar bra och vad som behöver uppmärksammas. Resultaten kan hjälpa dig att fokusera dina insatser på de områden som medlemmarna vill förändra.
  • Fortsätt hålla medlemmarna engagerade genom att införliva olika nöjda medlemmar-program. Dessa program fokuserar på klubbsamarbete, medlemsmoral och fler möten för att hjälpa till att engagera medlemmar.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting