Stärka medlemmarna

Stärkande av lionklubbsmedlemskap

Stärkande av lionklubbsmedlemskap är viktigt för både nya medlemmar och dem som varit med länge. För nya lionmedlemmar handlar det om att lära känna en ny serviceorganisation. För gamla medlemmar handlar det att börja om från början.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting