Stärka medlemmarna

Stärkande av lionklubbsmedlemskap

Nöjda medlemmar är viktigt för att hålla klubben frisk och stark. Använd nedanstående resurser för att skapa en lionklubbserfarenhet som medlemmarna vill berätta om för familj och vänner!

För klubbar

För medlemmar

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting