Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Stärka medlemmarna  >  Hur utvärderar du din klubb?

Hur utvärderar du din klubb?

Att upptäcka små problem och ta itu med dem innan de växer till stora problem kommer att spara både tid och resurser. Resultaten kan även hjälpa dig att fokusera dina insatser på de områden som medlemmarna vill förändra.

Den här processen hjälper dig att se klubben utifrån dina medlemmars perspektiv - vad som fungerar bra och vad som behöver uppmärksammas.

Vissa av deras iakttagelser kan komma som en överraskning, andra inte. Det är viktigt att du har ett öppet sinne gentemot dina medlemmarnas åsikter, även om vissa av dem innebär hård kritik. Kom ihåg att varje kritisk kommentar är en möjlighet att göra förbättringar i klubben.  Följande material finns som hjälp för att genomföra Hur utvärderar du din klubb? Enkät:


LCI skulle uppskatta synpunkter och frågor från er om den nya, uppdaterade Hur utvärderar du din klubb? Enkät. Kontakta Membership and New Clubs Operations Department.

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting