Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Formulär för DG-Elects medlemsmål


print


Formulär för DG-Elects medlemsmål

Efter kontroll av aktuella och historiska data och en analys av problem och möjligheter som finns inom distriktet, ange hur stor tillväxt som kan uppnås i distriktet för varje kvartal under ditt år som distriktsguvernör. Dessa siffror är dina totala mål för året, och de kommer att hjälpa dig att utveckla specifika mål och lägga fram handlingsplaner för ny klubbmedlemstillväxt i befintliga klubbar och retention.
* Obligatoriska fält

Namn*
Konstitutionellt område*
 
Multipel-/enkeldistrikt*
Distrikt*
E-post*

1. Behålla medlemmar

Hur många medlemmar tror du kommer att lämna varje kvartal under verksamhetsåret 2015-2016?

Ditt mål:
Juli - September:*
Oktober - December:*
Januari - Mars:*
April - Juni:*
Totalt:

2. Rekrytera nya medlemmar

Hur många nya medlemmar tror du kommer att tas upp i existerande klubbar varje kvartal under verksamhetsåret 2015-2016?

Ditt mål:
Juli - September:*
Oktober - December:*
Januari - Mars:*
April - Juni:*
Totalt:

3. Bilda nya klubbar

Dina mål:
Kvartal Antal nya klubbar Antal chartermedlemmar
(minst 20 för varje klubb)
Juli - September:*
Oktober - December:*
Januari - Mars:*
April - Juni:*
Totalt:

4. Målbeskrivningar och handlingsplaner

Se till att alla målbeskrivningar följer kriterierna för SMARTA mål (specifika, mätbara, angripbara, realistiska och tidsbundna).

NOTERA: Använd INTE kopiera och klistra in när du anger information i formuläret. Skriv in all information så att den blir tekniskt kompatibel.

Nya klubbar

Ange klubbens nya målbeskrivning
1.
Ange handlingsplanen för ovanstående mål
(Hur? När? Vem? Hur kan vi veta?)
 

Medlemstillväxt

Ange klubbens målbeskrivning för medlemmar
1.
Ange handlingsplanen för ovanstående mål
(Hur? När? Vem? Hur kan vi veta?)
 

Retention

Ange klubbens målbeskrivning för retention
1.
Ange handlingsplanen för ovanstående mål
(Hur? När? Vem? Hur kan vi veta?)
 

Att leda team

Ange klubbens målbeskrivning för ledarskap
1.
Ange handlingsplanen för ovanstående mål
(Hur? När? Vem? Hur kan vi veta?)
 

Ange denna säkerhetskod nedan:  
Koden måste anges för att skicka in det här formuläret ->

Ni kan välja att skriva ut eller spara era mål efter att de har skickats.
Årliga medlemsmål
0
0
0
0
0

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting