Lions Quest-klubbar

Hjälper barnen att bygga upp självförtroende

Lions Quest lionklubbar hjälper barn växa till goda samhällsmedborgare. Genom att fokusera på att bygga upp färdigheter bland barn från lekskolan till gymnasiet hjälper dessa klubbar ungdomar att fatta ansvarsfulla beslut. Kommunicera effektivt och undvika droger. Dessa klubbar är skolbaserade och ger dig underbara möjligheter att frivilligt hjälpa barn och tjäna som lionmedlem.

Lions Quest lionklubbar

En önskan att hjälpa barn att lyckas är den gemensamma faktor som sammanför Lions Quest lionklubbsmedlemmar. Som en del av Lions Quest-klubbens verksamhet kan fokusering göras på bland annat följande typer av projekt:

Starta en Lions Quest lionklubb

Du kan starta en Lions Quest lionklubb precis som en traditionell klubb. Det krävs:

För mer information om att hjälpa barn, kontakta vårt team för nya klubbar och sätt igång redan i dag.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting